De club van 50 bestaat uit deelnemers die jaarlijks € 50,- ter beschikking stellen voor t.b.v. materialen en ondersteuning voor de jeugleden van de Diamonds.  
Denk daarbij aan het inhuren van trainers bij evenementen, ondersteuning jeugdweek, onderhoud etc.

Beheer van het geld

De binnengekomen donaties wordt onder auspiciën van de jeugdcoördinator beheerd. En als dank voor je steun komt de naam van de donateur op het speciale club van 50 bord in de kantine.

Hoe doneren en looptijd?

Iedereen die de jeugd van Nieuwegein Diamonds een warm hart toedraagt mag vrijblijvend doneren. Het lidmaatschap loopt vanaf 1 januari t/m 31 december.
De donatie van 50 euro kunt uw overmaken op rekeningnummer NL83 RABO 0107 1300 17 t.n.v. Honk en Softbal Vereniging Nieuwegein Diamonds, onder vermelding van: Club van 50. 

Hoe worden de leden van de club van 50 geïnformeerd ?

De leden worden via e-mail en/of de website (nieuwsbrief) op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: club50@nieuwegein-diamonds.nl 

Namens alle jeugdleden bedankt!!!