Nieuwegein Diamonds wil voor al haar leden een sportieve en veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier kan sporten.
In onze ‘Gedragsregels’ kun je lezen hoe we daar concreet vorm aan geven.
Toch kan het zijn dat er vermoeden of sprake is van grensoverschrijdend gedrag (pesten, ruzie, discriminatie, seksuele intimidatie).
Als je daar met iemand binnen de vereniging (coach/ouder/bestuurslid/…) niet uitkomt kun je contact opnemen met:

Walter Wallé (walter2@quicknet.nl); 06-23982568.

Hij is Vertrouwens Contact Persoon (VCP) bij de KNBSB.

Er is ook een website veilige sport: www.centrumveiligesport.nl