Binnen de vereniging Nieuwegein Diamonds gelden de onderstaande regels:

Gedragsregels

 1. Gasten en leden dienen met respect met elkaar om te gaan evenals met het veld, materiaal en gebouw van de vereniging.
 2. Respecteer elkaars tijden voor trainingen en wedstrijden conform de gemaakte afspraken.
 3. Qua eten en drinken dient men zich te houden aan de regels die hangen in de kantine. Het drinken van alcohol dient volgens de wet en de regels van de vereniging nageleefd te worden. Roken voor, tijdens en na de wedstrijden en trainingen is nergens binnen de hekken van het complex toegestaan. Hieronder een paar punten die daaronder vallen. Het hoeft niet gezegd te worden dat dit maar een kleine greep is uit wat als standaard wordt gezien.

Algemeen

 1. De dug-outs worden na het gebruik netjes en schoon achter gelaten. Daarbij hoort ook de dug-out van de tegenstander.
 2. Maar ook in de kantine, wanneer je iets morst, ruim je het gewoon op. Op het terras zet je netjes de stoelen terug die je gebruikt hebt. En wanneer de tegenstander dat niet doet is het een kleine moeite om deze ook voor de kantine medewerker op te ruimen.
 3. Bij het gebruik maken van de kleedkamer laat je deze schoon en droog achter.
 4. Tijdens een training laat je de pitcher en catcherplek onbelast. Dit om deze plekken zo veel mogelijk te laten herstellen voor de komende wedstrijden.
 5. Na het gebruik van het veld laat je het veld dusdanig achter dat een volgend team hier meteen goed gebruik van kan maken.
 6. Wanneer het veld gebruikt wordt en je bent daarna aan de beurt, dan wacht je buiten het veld totdat het team weg is. De dug-out behoort tot het veld.
 7. Wanneer je vindt dat een team zijn tijd overschrijdt qua gebruik veld, dan bespreek je dit netjes met de coach/trainer.
 8. Wanneer dit toch meerdere malen gebeurt, kan de coach dit bij het bestuur melden.

Verboden

 1. Roken is op ons sportcomplex niet toegestaan, wij zijn een geheel rookvrije vereniging
 2. Het gebruik van alcohol in de dug-out is niet toegestaan
 3. Er mag geen eigen alcohol meegenomen en genuttigd worden op het terrein van de vereniging.

Betalingsachterstand

Leden kunnen geroyeerd worden bij betalingsachterstand.

Verwijtbare boetes

Verwijtbare boetes kunnen worden verhaald op de spelers die een overtreding hebben begaan waarop een boete van de KNBSB van toepassing is.

Vervoer

Voor het vervoer van jeugdteams naar uitwedstrijden wordt een beroep gedaan op de ouders/verzorgers. Afhankelijk van de grootte van het team zijn per uitwedstrijd 3 of 4 auto’s nodig. Per seizoen worden gemiddeld 10 uitwedstrijden gespeeld, zodat 3 of 4 keer een beroep op u wordt gedaan. Indien dit een bezwaar voor u vormt (omdat u moet werken op de competitiedag, of omdat u geen auto bezit), wilt u dit dan tijdig kenbaar maken aan de coach van het betreffende team?

Verplichtingen lidmaatschap

Binnen de vereniging zijn diverse vrijwilligerstaken te vervullen. Van leden (van jeugdleden de ouders/verzorgers) wordt verwacht dat zij zich actief inzetten als vrijwilliger.

Kantine en Borgstelling

Leden en ouders van jeugdleden worden geacht bardiensten te draaien conform het geldende Kantineplan. Per jaar komt dit neer op 3 bardiensten. Een borg van € 40 per jaar wordt bij de eerste contributieronde verrekend. Wanneer de bardiensten zijn gedraaid of ander vrijwilligerswerk is gedaan (bijvoorbeeld een aantal keren scheidsrechter zijn), dan wordt de borg in november terugbetaald.

Kleding

Indien je wilt komen trainen is sportkleding met sportschoenen (gympen in de zaal, honkbalschoenen, voetbalschoenen of kunstgrasschoenen voor op het veld) voldoende. Tijdens de trainingen kan je van ons een handschoen, helm en knuppel te leen krijgen.

Als je besluit om lid te worden moet je in ieder geval goede schoenen en een eigen handschoen aanschaffen. En indien er ook wedstrijden gespeeld worden is het dragen van het clubtenue verplicht.