Ouder / voogd / verzorger

  (Alleen in te vullen als het aan te melden lid jonger is dan 16 jaar)

  Machtigingsformulier

  De contributie kan per jaar, in 2 termijnen of in 5 termijnen betaald worden. De jaarlijkse contributie wordt in mei geïnd, de contributie in termijnen wordt vanaf maart geïnd. Ondergetekende machtigt hierbij Nieuwegein Diamonds te Nieuwegein om elke termijn de contributie af te schrijven. De machtiging eindigt aan het eind van het kalenderjaar waarin hij/zij het lidmaatschap opzegt.


  Vrijwilligerswerk

  Binnen de vereniging zijn diverse vrijwilligerstaken te vervullen. Van leden (van jeugdleden de ouders/verzorgers) wordt verwacht dat zij zich actief inzetten als vrijwilliger. Vrijwillig is overigens niet vrijblijvend want zonder de inzet van onze leden kan de vereniging niet bestaan.

  We horen graag uw voorkeur voor de vrijwilligersbijdrage

  Beeldmateriaal

  Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze verenging en teams. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.

  U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@nieuwegein-diamonds.nl

  Voor de manier waarop wij omgaan met uw privacy verwijzen wij u graag naar onze website onder het kopje privacybeleid.

  Bevestiging

  Met de ondertekening van dit formulier geef ik te kennen alles naar waarheid te hebben ingevuld en ga ik akkoord met de automatische incasso van het contributiegeld. Ook stem ik hierbij in met het doen van vrijwilligerswerk of de extra borg.


  Verder geef ik hiermee aan de huisregels van Nieuwegein Diamonds te hebben gelezen en me hiernaar te houden gedurende de tijd dat ik deelneem aan activiteiten van de Nieuwegein Diamonds. Deze huisregels zijn te vinden op deze site. Tenslotte geef ik aan op de hoogte te zijn dat het lidmaatschap altijd geldt voor een heel kalenderjaar. Bij tussentijdse opzegging betaal ik dus voor het hele jaar.

  Ik ga akkoord