Proeftraining

Leuk dat je lid wilt worden van Nieuwegein Diamonds!

Als je nog geen ervaring hebt met honk- en softbal en je graag eens wilt kijken of de sport wat voor je is, kun je gratis 4 keer met ons mee komen trainen. Zo kun je zelf ervaren hoe leuk honk- en softbal is.

Contributie

Wil je al lid worden bij onze club, dan kun je ons inschrijfformulier invullen zodat wij je kunnen inschrijven als lid en aanmelden bij de honk- en softbalbond (KNBSB).  
Daarna mag je wedstrijden spelen en ben je via de bond ook nog eens verzekerd.

Contributiegelden

De contributie per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december 2020) is:

vanaf jaar  Geboortejaar jaar  2 termijnen 5 termijnen
Vanaf 0 jaar (Doppie) € 47,25 € 23,63 € 9,45
Vanaf 6 jaar 2014 – 2007 € 173,25 € 86,63 € 34,65
Vanaf 12 jaar 2008 -2005 € 213,15 € 106,58 € 42,63
Vanaf 16 jaar 2004 – 2003 € 225,23 € 112,61 € 45,05
Vanaf 18 jaar 2002 e.v. € 278,25 € 139,13 € 55,65
Recreanten lid   € 139,13 € 69,56 € 27,83
Niet spelend lid   € 52,50 € 26,25 € 10,50

NB: Als “Doppie” kunnen uitsluitend kinderen van spelende leden worden ingeschreven.
* LET OP: de contributie wordt vastgesteld op basis van het geboortejaar. Dus als een lid in het contributiejaar 18 wordt, betaalt hij/zij dat jaar dus de contributie van een 18-jarige etc.

Nieuwegein Diamonds biedt de volgende mogelijkheden voor betaling van de contributie:

  • In 5 termijnen te voldoen door middel van automatisch incasso, maart t/m juli
  • In 2 termijnen door een automatisch incasso in maart & juli
  • In 2 termijnen door een nota factuur/acceptgiro, welke in maart & juli wordt verstuurd. Bij betaling per nota factuur/acceptgiro wordt een toeslag van € 2,50 per nota in rekening gebracht.

Het lidmaatschap is gekoppeld aan een kalenderjaar. Indien het lidmaatschap ingaat in de loop van een kalenderjaar, dan wordt de contributie naar rato aangepast.
Lees ook “Borgstelling Kantinedienst” bij Regels en Voorwaarden.

Gezinskorting

Nieuwegein Diamonds kent een regeling met betrekking tot gezinskorting. Deze regeling heeft enkel betrekking op volledig betalende leden (dus géén recreant of niet-spelend lid of proeflidmaatschap) 50% korting voor het jongste kind wanneer:

  • 3 volledig betalende kinderen lid (jeugdlid) uit één gezin, of
  • 1 volledig betalende ouder lid en 2 volledig betalende kinderen lid (jeugdlid) uit één gezin, of
  • 2 volledig betalende ouders en 1 volledig betalende kind (jeugdlid) uit één gezin.

Elk volledig betalend volgend kind boven de voornoemde aantallen: 50% korting.

U-pas & Stads pas

Heb jij een Upas of Nieuwegein Stads-pas neem dan contact op met ledenadministratie@nieuwegein-diamonds.nl

Betalingsachterstand

Leden kunnen geroyeerd worden bij betalingsachterstand.

Adreswijziging/wijziging bankrekeningnummer

Leden dienen adreswijziging en/of wijziging bankrekeningnummer of e-mailadres zo spoedig door te geven aan de ledenadministratie@nieuwegein-diamonds.nl

Proeflidmaatschap

Voor jeugdleden hebben wij een proeflidmaatschap. De contributie bedraagt € 15,00.
Na een periode van 3 maanden wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap en ontvang je € 15,00 korting op de contributie van het eerste jaar. Wilt u het lidmaatschap niet voortzetten, dan moet je dit schriftelijk kenbaar maken aan de ledenadministratie.

Beëindiging lidmaatschap

We zouden het heel jammer vinden als je besluit om je lidmaatschap te beëindigen. Houd bij het opzeggen rekening met een opzegtermijn van 4 weken voor het einde van het kalenderjaar. 

Beëindiging van het lidmaatschap kan via ledenadministratie@nieuwegein-diamonds.nl.

Of via post naar:
Ruud Kalkman
Herman Gorterhove 13
3438 HV Nieuwegein

Als je tijdens het kalenderjaar opzegt, ben je de contributie tot het einde van het kalenderjaar verschuldigd.